هزینه ثبت نام:
اعضای هیأت علمی 300000 ریال
شرکت کننده آزاد سایر200000 ریال
 
واریز وجه ثبت نام جهت کلیه شرکت کنندگان با مقاله ویا بدون مقاله الزامی است و در صورت پذیرفته شدن مقاله هزینه اسکان و پذیرایی وسایر هزینه های جنبی تنها برای ارائه دهنده مقاله رایگان می باشد.
وجه ثبت نام لازم است به حساب جام 37/12585221 بانک ملت شعبه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بنام  سایر منابع دانشگاه بابت شرکت در همایش کشوری نقش زنان در توسعه نظام سلامت واریز و پس از درج کد ثبت نام بر روی آن به شماره 0643 828-0831 فاکس گردد.ضمنا جهت صدور گواهی ،ارائه اصل فیش در روز برگزاری همایش الزامی است.
آخرین مهلت ثبت نام در همایش تاپایان اسفندماه 88 خواهد بود ودر صورت ثبت نام پس از زمان مقرر مبلغ 000/100 ریال به مبلغ مذکور اضافه خواهد شد و در روز همایش ، مبلغ ثبت نام دو برابر خواهد شد.
 
  

فرم ثبت نام در همایش

ثبت نام در همایش

*
*
*
*
*
*
*
*

* = ضروری

توجه:
دبیرخانه همایش هیچگونه تعهدی برای رزرو هتل و اسکان افرادی که مقالات آنها پذیرفته نشده ندارد و شرکت کننندگان محترم در صورت تمایل می توانند با هتل های زیر تماس حاصل نمایند.
 
 
نام هتل
شماره تماس
آدرس
هتل جمشید
4299421
کرمانشاه- بلوار طاق بستان
هتل آزادگان
4-4225592
کرمانشاه– شهرک تعاون
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی
8362989
کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی جنب بیمارستان طالقانی