تعداد بازدیدکنندگان

۱۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۳ بهمن ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۰۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۱/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۳۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۹ ۳   کاربر ۲۸   صفحه
۱۰/۲۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۲۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۲۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۹ ۱   کاربر ۱۰   صفحه
۱۰/۱۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۶ ۷   کاربر ۵۵   صفحه
۱۰/۱۵ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۸ ۱   کاربر ۷   صفحه
۱۰/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۶ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۰۵ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۱۴ ۱ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۱۷ ۱ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۲۹۵ ۸ %

ساعت ۳ تا ۴
۳,۱۵۰ ۱۹ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۰۲ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۹۰ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۰۸ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۲۶ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۰۹ ۱ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۲۵ ۱ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۵۹ ۱ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۳۲ ۱ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۶۱ ۱ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۳۹ ۱ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۲۶ ۱ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۹۴ ۱ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۰۳ ۱ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵,۳۷۸ ۳۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳,۶۰۰ ۲۱ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۵۵ ۱ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۳۰ ۱ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۸۵ ۱ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۷۱ ۱ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۴۷ ۱ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۰۷۹,۲۶۲ ۵۱ %
ZZZ
ZZZ
۴,۱۵۱,۱۳۴ ۲۶ %
USA
USA
۱,۱۹۰,۹۷۷ ۷ %
EU
EU
۷۰۵,۴۵۲ ۴ %
DEU
DEU
۳۳۹,۱۳۹ ۲ %
CHN
CHN
۲۳۶,۷۹۴ ۱ %
UKR
UKR
۲۰۵,۷۲۴ ۱ %
RUS
RUS
۱۸۵,۷۳۲ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
JPN
JPN
۱۴۷,۶۰۷ ۱ %
FRA
FRA
۱۴۷,۲۴۱ ۱ %
ROM
ROM
۱۱۲,۸۳۷ ۱ %
GBR
GBR
۱۰۹,۹۶۴ ۱ %
NOR
NOR
۴۷,۳۰۳ ۰ %
CAN
CAN
۲۵,۳۲۹ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۳۱ ۰ %
KOR
KOR
۱۹,۹۲۱ ۰ %
POL
POL
۱۷,۵۸۴ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۳۸۳ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۴۷۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Other
Other
۵۸۷ ۲۰ %
Firefox
Firefox
۵۷۵ ۱۹ %
Mozilla
Mozilla
۴۹۵ ۱۷ %
Chrome
Chrome
۳۴۳ ۱۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۳۱۵ ۱۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۰۸ ۱۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۶۴ ۶ %
IE 8.0
IE 8.0
۷۰ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۶۷ ۲ %
Safari
Safari
۲۵ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۱ ۰ %
Opera
Opera
۷ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۱,۴۵۲ ۵۰ %
Windows 7 ۴۳۴ ۱۵ %
XP ۴۲۲ ۱۴ %
Vista ۲۱۳ ۷ %
Windows 8 ۲۰۴ ۷ %
Linux ۹۰ ۳ %
Windows 2003 ۷۶ ۳ %
Windows 10 ۳۲ ۱ %
iOS ۷ ۰ %
FreeBSD ۲ ۰ %
Android ۱ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۱۹
زمان ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۹
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۶
ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه kums ۳
ثبت نام دانشگاه بینلملل کرمانشاه ۳
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی در کرمانشاه ۳
email kums.ac.ir ۳
mail kums ac ir ۳
مهمانسرای علوم پزشکی ۲
ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی ۲
ثبت نام در دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
ثبت نام علوم پزشکی ۲
ثبت نام دردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی ۲
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد ۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ثبت نام ۲
سایت بیمارستان طالقانی کرمانشاه ۲
زمان ثبت نام در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲
مهمانسرای علوم پزشکی کرمانشاه ۲
ثبت نام اسامی افرادی دردانشگاه سلامت ۲
زمان ثبت نام دانشگاه علوم قرانی کرمانشاه ۱
سلامت معنوی واعتیاد ۱
فیش بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی قم ۱
دا نشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مهمانسرا ۱
آدرس دانشگاه ۱
ارسال مقاله ۱
ثبتنام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
ثبت نام در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
اشتغال ومدیریت زنان ۱
kums ac ir ۱
مقاله انگلیسی درباره کلیه ۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
پوستر بهداشتی ۱
kums.ac.ir ۱
ابعاد چهارگانه سلامت ۱
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱
همایش خانواده درمانی کرمانشاه ۱
سمینارزن و سلامت جامعه ۱
هزینه مهمانسرای علوم پزشکی یزد ۱
زمان ثبت نام دردانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱
ابعاد سلامت روحی جسمی اجتماعی ۱
رزرو مهمانسرای علوم پزشکی در کیش ۱
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱
همایش علوم پزشکی کرمانشاه ۱
اخرین مهلت ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی ازاد کرمان ۱
گلستان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
ثبت نام دردانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱
ثبت نام دانشگاه کرمانشاه ۱