تعداد بازدیدکنندگان

۲۱ نفر
۳,۰۲۳ نفر
۲ نفر
۵ نفر
۱۹ بهمن ۱۳۹۴
۴۹ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۲۹ ۲,۵۶۰   کاربر ۴,۳۴۷   صفحه
۰۶/۲۸ ۳,۱۳۱   کاربر ۵,۲۷۶   صفحه
۰۶/۲۷ ۳,۲۲۷   کاربر ۵,۵۷۸   صفحه
۰۶/۲۶ ۳,۴۵۳   کاربر ۶,۵۷۶   صفحه
۰۶/۲۵ ۳,۸۹۶   کاربر ۷,۵۴۳   صفحه
۰۶/۲۴ ۱,۵۳۴   کاربر ۲,۵۰۹   صفحه
۰۶/۲۳ ۱,۸۶۵   کاربر ۲,۹۲۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۲,۷۴۷   کاربر ۴,۸۲۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۲,۴۹۳   کاربر ۴,۷۶۲   صفحه
۰۶/۲۰ ۲,۶۲۴   کاربر ۴,۵۰۴   صفحه
۰۶/۱۹ ۲,۶۵۶   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۸ ۱,۲۹۵   کاربر ۲,۰۰۳   صفحه
۰۶/۱۷ ۱,۲۶۱   کاربر ۲,۰۹۰   صفحه
۰۶/۱۶ ۲,۱۱۶   کاربر ۳,۴۹۸   صفحه
۰۶/۱۵ ۳,۳۰۷   کاربر ۵,۶۵۸   صفحه
۰۶/۱۴ ۲,۶۰۳   کاربر ۴,۱۱۳   صفحه
۰۶/۱۳ ۳,۲۳۴   کاربر ۴,۹۲۲   صفحه
۰۶/۱۲ ۲,۷۴۱   کاربر ۴,۰۰۴   صفحه
۰۶/۱۱ ۲,۹۷۴   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۱,۳۵۷   کاربر ۱,۹۵۴   صفحه
۰۶/۰۹ ۲,۱۹۲   کاربر ۳,۳۵۹   صفحه
۰۶/۰۸ ۱۰,۷۷۱   کاربر ۱۲,۱۰۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۲۸,۴۶۹   کاربر ۳۰,۱۱۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۴,۰۵۷   کاربر ۶,۵۸۳   صفحه
۰۶/۰۵ ۴,۰۱۵   کاربر ۶,۰۷۷   صفحه
۰۶/۰۴ ۳,۹۶۴   کاربر ۶,۳۱۹   صفحه
۰۶/۰۳ ۴,۹۰۹   کاربر ۵,۷۱۴   صفحه
۰۶/۰۲ ۱,۴۶۸   کاربر ۲,۲۶۸   صفحه
۰۶/۰۱ ۲,۴۰۹   کاربر ۳,۶۸۷   صفحه
۰۵/۳۱ ۱۱,۸۵۹   کاربر ۱۳,۴۱۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۷۶ ۱ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۰۶ ۱ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۲۹۱ ۸ %

ساعت ۳ تا ۴
۳,۱۲۸ ۱۹ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۰۱ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۷۶ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۰۴ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۰۴ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۰۵ ۱ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۰۶ ۱ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۵۲ ۱ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۲۳ ۱ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۵۳ ۱ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۳۷ ۱ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۱۷ ۱ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۸۸ ۱ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۸۸ ۱ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵,۳۴۰ ۳۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳,۵۹۳ ۲۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۴۹ ۱ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۲۲ ۱ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۸۰ ۱ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۶۲ ۱ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۲۴ ۱ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۷۴۹ ۲۷ %
USA
USA
۵۷۲ ۲۰ %
ZZZ
ZZZ
۳۲۸ ۱۲ %
UKR
UKR
۲۸۴ ۱۰ %
FRA
FRA
۱۷۶ ۶ %
RUS
RUS
۱۵۲ ۵ %
CHN
CHN
۱۳۱ ۵ %
JPN
JPN
۸۹ ۳ %
EU
EU
۵۶ ۲ %

۴۴ ۲ %
CZE
CZE
۴۲ ۱ %
BGR
BGR
۴۲ ۱ %
HKG
HKG
۳۴ ۱ %
DEU
DEU
۲۱ ۱ %
SWE
SWE
۱۹ ۱ %
AUT
AUT
۱۶ ۱ %
NLD
NLD
۱۶ ۱ %
ITA
ITA
۱۵ ۱ %
TWN
TWN
۱۴ ۰ %
CHE
CHE
۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۵۵۵ ۲۰ %
Other
Other
۵۵۴ ۲۰ %
Mozilla
Mozilla
۴۸۸ ۱۷ %
Chrome
Chrome
۳۰۶ ۱۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۳۰۲ ۱۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۸۹ ۱۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۶۴ ۶ %
IE 8.0
IE 8.0
۷۰ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۶۰ ۲ %
Safari
Safari
۲۵ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۸ ۰ %
Opera
Opera
۷ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۱,۴۰۶ ۵۰ %
Windows 7 ۴۱۱ ۱۵ %
XP ۴۰۶ ۱۵ %
Vista ۲۰۸ ۷ %
Windows 8 ۱۹۱ ۷ %
Windows 2003 ۷۵ ۳ %
Linux ۷۱ ۳ %
Windows 10 ۲۰ ۱ %
iOS ۷ ۰ %
FreeBSD ۲ ۰ %
Android ۱ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۱۹
زمان ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۹
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۶
ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴
email kums.ac.ir ۳
ثبت نام دانشگاه بینلملل کرمانشاه ۳
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه kums ۳
mail kums ac ir ۳
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی در کرمانشاه ۳
ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی ۲
ثبت نام در دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ثبت نام ۲
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد ۲
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی ۲
ثبت نام علوم پزشکی ۲
ثبت نام دردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲
ثبت نام اسامی افرادی دردانشگاه سلامت ۲
مهمانسرای علوم پزشکی ۲
سایت بیمارستان طالقانی کرمانشاه ۲
زمان ثبت نام در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲
مهمانسرای علوم پزشکی کرمانشاه ۲
ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ۱
www.women.ac.ir ۱
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱
همایش خانواده درمانی کرمانشاه ۱
ثبت نام برای بازاموزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱
مهمانسرای علوم پزشکی اصفهان ۱
مهمانسرای دانشگاههای علوم پزشکی ۱
مهمان سرای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
لرستان ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی ۱
زمان ثبت نام دردانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱
ثبت نام دانشگاه کرمانشاه ۱
ابعاد سلامت روحی جسمی اجتماعی ۱
رزرو مهمانسرای علوم پزشکی در کیش ۱
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱
همایش علوم پزشکی کرمانشاه ۱
اخرین مهلت ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی ازاد کرمان ۱
گلستان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
ثبت نام دردانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱
مهلت ارسال مقاله کرمانشاه ۱
رزرو مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی برای نوروز1392 ۱
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱
سمینارزن و سلامت جامعه ۱
ارسال مقاله ۱
ثبتنام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
health/kums.ac.ir ۱
رزرو اینترنتی مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱
ثبت نام دردانشگاه گیاه پزشکی ۱
دریافت فیش حقوق بیمارستان طالقانی کرمانشاه ۱
سایز و فونت پروپوزال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱